Quartetto

Sawaya Moroni

Quartetto – Diapositive n°1

2008

Quartetto

Limited edition

Sawaya Moroni

Quartetto

Quartetto – Diapositive n°1

Quartetto, Sawaya Moroni, 2008, Solid silver vase , 20 x 30 x 3/20cm

Quartetto – Diapositive n°2

Drawing of the vase Quartetto

Quartetto
Quartetto
Quartetto
Quartetto
Back
/